sadsad x
asdasd
KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

gramaltin.com, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır. 

Kişisel verileriniz, gramaltin.com tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.gramaltin.com) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, gramaltin.com’un sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan gramaltin.com’a ya da gramaltin.com’un destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, gramaltin.com’un sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyesinde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi ya da kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır. 
Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir. 

Ayrıca;
Kullanıcı, İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metaller Ticaret A.Ş. ve tüm grup şirketlerinden hizmet, ürün, aktivite, organizasyon ve kampanyalar hakkında link ve yönlendirmeleri, tanıtımları, haberleri veya reklamları da içerebilen şekilde iptalini gerçekleştirilmediği sürece bilgilendirme yapılabilmesi için tüm iletişim bilgilerinin (telefon numaraları, faks, posta ve e-posta adresleri) kullanılmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gerçekleştirilebilmesine izin/onay/icazet verdiğini kabul ve beyan eder. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; 

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
5.6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
6.Yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanımı ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak kayıtlı elektronik posta adresimize (bilgi@gramaltin.com) iletebilirsiniz. Gramaltin.com'un cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı bulunmaktadır.


“Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.
6698 Sayılı Kanun kapsamında Şirketimiz ile iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, buradan ulaşabileceğiniz “Başvuru Formu” ile Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. No:4 Z058 Bahçelievler/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir veya bilgi@gramaltin.com adresine sistemde kayıtlı eposta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.
 
 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.